Hazır Beton Genel Özellikleri

AGREGA


     Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl, kırmataş... gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır.
 

KATKILAR


     Betonun özelliklerini geliştirmek üzere üretim sırasında veya dökümden önce transmiksere az miktarda ilave edilen maddelere katkı adı verilir. Katkı maddelerini kökenine göre kimyasal ve mineral katkılar olarak ikiye ayırmak mümkündür.
 

KARIŞIM SUYU

 

Beton üretiminde kullanılan karışım suyunun iki önemli işlevi vardır:

 • 1-) Kuru haldeki çimento ve agregayı plastik, işlenebilir bir kütle haline getirmek.
 • 2-) Çimento ile kimyasal reaksiyon yaparak plastik kütlenin sertleşmesini sağlamak.
 • Hazır Betonda Aranan Özellikler

  A-) TAZE BETONDA:

 • İşlenebilme özelliği, uygun kıvam
 • Taze betonun sıcaklığı
 • Agrega maksimum tane büyüklüğü
 • Homojenlik, kıvam kaybı, hava miktarı,
 • Birim ağırlık

 •  

  B-) SERTLEŞMİŞ BETONDA:

 • Dayanım (basınç, çekme, eğilme, yarılma mukavemetleri)
 • Dış etkenlere karşı dayanıklılık (geçirimsizlik, aşınmaya dayanıklılık)
 • Donma ve çözülmeye dayanıklılık
 • Hafiflik veya ağırlık
 • Isı, ses yalıtımı ve estetik (Brüt betonda dış görünüş)
 • Ekonomi